Wijkraad Mill-West blijft aan de weg timmeren

Woensdag 18 april vond in De Wester de 4e jaarlijkse openbare bijeenkomst plaats. De Wijkraad gaf een inkijk in de lopende projecten en de penningmeester bracht verslag uit over de financiële zaken van 2017.

Vanuit de wijkgroep is er een stichting opgericht om een Kinderboerderij op te richten. Deze stichting is op dit moment in overleg met buurtbewoners over de geplande locatie voor de kinderboerderij. Tevens loopt er een onderzoek om het project ‘groenonderhoud in eigen beheer’ te gaan starten. Ook is er een afvaardiging van de wijkraad in gesprek met wijkbewoners en de gemeente omtrent de invulling van de openbare ruimte rondom en in de buurt van De Wester. Daarnaast zijn wij betrokken bij de verkeersveiligheid in de wijk, met name rondom parkeren en te hard rijden. Hiervoor werken we samen met het Verkeersplatform en de wijkagenten.

Wijkraad Mill-West hoopt dat alle inwoners op een positieve wijze blijven meedenken en meewerken aan de leefbaarheid in de wijk.

Wilt u de presentatie of het financiele verslag inzien, neem dan contact met ons op via info@wijkraadmillwest.nl

Print