“Huiselijke

omgeving”

Interesse?

“Aandacht voor

elkaar”

Print

Een korte beschrijving van het project “De Huiskamer”.


Het opzetten en realiseren van dagopvang bedoeld als zinvolle dagbesteding of het geven van structuur aan fysiek minder en sociaal minder bedeelde inwoners, waarbij al dan niet deskundige begeleiding gevraagd wordt. De begeleiding richt zich op het vergroten, herstellen of in stand houden van handelingsvaardigheden die nodig zijn om sociaal te functioneren. De deelnemers worden op een vast moment in de week uit hun thuissituatie gehaald om met andere deelnemers samen te komen om zo een sociaal isolement te verminderen of te voorkomen.Op welke wijze versterkt het project leefbaarheid?


Het organiseren van collectieve ondersteuning voor de burgers in de wijk is gericht op participatie en het aangaan van sociale contacten met als doel het in stand houden of creëren van een zinvolle dagbesteding. Mede in relatie tot andere activiteiten en het aanbieden van sociale dagbesteding worden voor de gasten, al dan niet met lichte beperkingen, de volgende doelen bereikt:

• Bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement.

• Participatie en zo lang mogelijk behoud van zelfstandigheid in verbinding met de buurt/wijk.

• Voorkomen of verminderen van overbelasting van mantelzorgers.

• Doorverwijzing indien nodig.


De deelnemers worden één of tweemaal in de week op een vast moment uit hun thuissituatie gehaald waarmee de mantelzorgers ook worden ontlast, zodat zij langer in staat zijn de zorg voor hun partner en/of ouder uit te oefenen.Op welke wijze draagt het project bij aan een maatschappelijk belang?


Kwetsbare inwoners die in een isolement dreigen te geraken wordt een aantal dagdelen per week (50 weken/jaar) dagopvang aangeboden. In principe kan iedereen daaraan deelnemen. De dagopvang wordt begeleid door geschoolde vrijwilligers. Het omkijken naar de medemens in je buurt en zorgen voor een goede dagbesteding brengt ons in ziens een belangrijke invulling in het meer samenwerken in de wijk. Bewoners, vrijwilligers en deelnemers van de dagbesteding zijn hierdoor langer in staat in de maatschappij te participeren en voor zichzelf te zorgen.Heeft het project voldoende lokaal draagvlak?.

Mede met het oog op een meer participerende samenleving is recent een wijkraad in Mill-West opgericht. Hierin waren het bestuur van de het wijkcentrum De Wester samen met de buurtverenigingen en de plaatselijke ondernemersclub de initiatiefnemers. Al tijdens de oprichtingsperiode zijn door de Wijkraad al initiatieven opgepakt om in te spelen op de veranderende regelgeving per 1 januari 2015 binnen de WMO. Het project ‘De Huiskamer’ wordt georganiseerd in wijkcentrum De Wester met ondersteuning van zorg en maatschappelijke instellingen en de gemeente. De vraag naar goede dagopvang en dagbesteding wordt bij de oudere werkster van RMC/Radius (Regionaal Maatschappelijk Centrum en opbouwwerk) herhaalde malen aangekaart, vooral gezien de verandering in de regelgeving. Niet alleen door professionele instellingen wordt de Wijkraad en het project ‘De Huiskamer’ gestimuleerd maar men krijgt ook enorm veel positieve reacties uit de wijk en dorp.

    “Huislijke

             omgeving”
Een kans voor mensen uit Mill die behoeften hebben aan meer sociale contacten, gezelligheid en huiselijkheid.

In een knusse omgeving kunnen zij samen komen voor een kopje koffie, knutselen,een praatje, de krant lezen, kaarten of andere spelletjes, tv kijken enzovoorts.

Info.
In een huiselijke omgeving is er aandacht voor elkaar.

Hier worden de activiteiten georganiseerd en begeleid door een enthousiast team vrijwilligers.

Naast het grote aanbod van gezellige activiteiten, is er de mogelijkheid om tussen de middag gezamenlijk te genieten van een maaltijd.

     “Aandacht voor

                 elkaar”
De Huiskamer biedt ook uitkomst voor de mantelzorger die een moment in de week wat tijd voor zichzelf wenst.

Wilt u meer weten over de dagen en eventuele kosten?

Neem dan gerust contact met ons op.

Wij vertellen u graag meer over De Huiskamer en de mogelijkheden.

De Huiskamer van Mill De Huiskamer van Mill Welkom Welkom Welkom Welkom De Huiskamer van Mill De Huiskamer van Mill

Welkom

Speciale Activiteiten


Fotoalbum