Ondertekening convenant


Op dinsdag 21 november 2017 werd De Wilg in Wilbertoord het convenant dorps- en wijkraden ondertekend.

De wijkraad, de dorpsraden en wethouder van Daal bekrachtigden met deze ondertekening hun samenwerkingsafspraken.

Het convenant werd in samenspraak met elkaar opgesteld op initiatief van de wijkraad en de dorpsraden.


In het convenant staat onder andere dat het college van B&W minimaal een keer per jaar aanschuift bij een overleg van de raden.

Daarnaast staan ook de afspraken over de financiële impuls vanuit de gemeente er in.


Print